DOBIERZ USŁUGĘ

PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Realizowany jest zgodnie z ustalonymi w umowie etapami. Poniżej przedstawiamy Państwu proponowany zakres prac.

Wycena przygotowywana jest po ustaleniu zakresu projektu   dopasowanego do Państwa potrzeb.


ETAP 1  OKREŚLENIE PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU (czas zależy od wybranej podstawy i wielkości obiektu)

OPCJA 1

INWESTOR POSIADA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKTU LUB PROJEKT TEN JEST W TRAKCIE REALIZACJI
W przypadku zamówienia projektu wnętrza na etapie projektowania budynku projekt wnętrz przygotowywany jest w odniesieniu do projektu architektonicznego dostarczonego przez Inwestora.  Forma dokumentacji:  papierowa dokładnie zwymiarowana  lub/ i   projektu   w pliku dwg   (rzuty/przekroje/widoki). Wykonanie ewentualnych pomiarów w trakcie wykonywania obiektu.

OPCJA 2

OBIEKT ISTNIEJE ALE INWESTOR NIE POSIADA DOKUMENTACJI OBIEKTU
Przed rozpoczęciem prac projektowych przeprowadzana jest wizja lokalna na miejscu realizacji oraz szczegółowa inwentaryzacja obiektu  na tyle, na  ile pozwala  aktualny stan  obiektu (projektowanego wnętrza) /budowa- stan surowy/budowa- stan po tynkach/adaptacja/remont.

Spotkanie inwentaryzacyjne służy  sprawnej  realizacji prac projektowych i pomaga w  uniknięciu komplikacji na etapie realizacji projektu.


ETAP 2  SPOTKANIE INICJUJĄCE – (czas od 1,5 – 4,5  godz.)

Spotkanie startowe rozpoczynające prace nad projektem w celu: uzyskania od  Inwestora informacji odnośnie założonych rozwiązań technicznych i   technologicznych (tj. ogrzewanie, rekuperacja, klimatyzacja, system domu inteligentnego itp.);
wygenerowanie celów projektowych – ustalenie docelowego użytkownika poszczególnych pomieszczeń, koncepcje funkcji i przeznaczenia poszczególnych przestrzeni;
zebranie informacji dla  zrozumienia indywidualnych potrzeb Inwestora jego  preferencji  i potrzeb funkcjonalnych, jakościowych, materiałowych i wizualnych;
wstępne  planowanie zmian w istniejącym układzie projektowanej  przestrzeni,
obranie  odpowiedniego kierunku projektowego gwarantującego stworzenie komfortowego, funkcjonalnego, przyjaznego i efektownego  wnętrza;
wstępna  myśl, koncept, wizja, silne i słabe strony możliwych do zastosowania rozwiązań.


ETAP 3  PRACA TWÓRCZA: PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI  GABARYTOWO–FUNKCJONALNEJ

PROJEKTOWANYCH PRZESTRZENI (czas 5-16 dni roboczych w zależności od ilości pomieszczeń; ostateczny czas oczekiwania do ustalenia)
Rozwiązania  gabarytowo-funkcjonalne przedstawione w MODELU 3D oraz  w rzucie pomocniczym 2D


ETAP 4  SPOTKANIE

PREZENTACJA PRZYGOTOWANEJ  KONCEPCJI    GABARYTOWO– FUNKCJONALNEJ       (czas spotkania od  1,5 – 4,5 godz. )
Podczas prezentacji   na podstawie Państwa  sugestii i wspólnych ustaleń wybieramy ostateczny kierunek koncepcji  funkcjonalno-gabarytowej. Celem uzgodnień jest wypracowanie spójnej wizji projektowanych przestrzeni dlatego ważne jest,   żeby Państwo postarali się   aby wszyscy decydujący, kluczowi użytkownicy  byli  obecni na spotkaniu.   Zależy nam na tym,  aby Inwestor  mógł czuć się częścią realizowanego  projektu i  miał poczucie, że to jest również jego dzieło. Dlatego też  na tym etapie zachęcamy również do zgłaszania ewentualnych wątpliwości co do proponowanych rozwiązań. Namawiamy do otwartości i  krytyki w dyskusji,  gdyż jest to etap klarowania się ostatecznej wizji projektowanych przestrzeni.Jeśli Państwo będą potrzebowali więcej czasu na przemyślenia odnośnie przygotowanej koncepcji generujemy  widoki 3d i rzut 2d, które pomogą Państwu w  podjęciu decyzji. (przygotowanie do 2 dni, przesłanie drogą mailową). Czas oczekiwania na decyzję zgodny z potrzebami Inwestora.  W tym czasie  Inwestor ma zapewniony kontakt telefoniczny do uzgodnień i wyjaśnień zgodnych  z danym etapem projektowym.


ETAP 5  SPOTKANIE LUB KONTAKT TELEFONICZNY I MAILOWY

Przedstawienie przez Państwa uwag i decyzji co do wyboru rozwiązań przedstawionych w koncepcji projektu gabarytowo-funkcjonalnego oraz  obranie kierunku finalnej wersji projektu.


ETAP  6   PRZYGOTOWANIE  FINALNEJ  WERSJI  PROJEKTU GABARYTOWO-FUNKCJONALNEGO

(czas pracy  od  5 -14 dni roboczych- ostateczny czas oczekiwania do ścisłego określenia)
Przygotowanie finalnej wersji projektu na podstawie ostatecznych uwag i decyzji Inwestora.


ETAP 7  SPOTKANIE

PREZENTACJA   FINALNEJ  WERSJI  PROJEKTU GABARYTOWO- FUNKCJONALNEGO

(czas  od  1,5 – 3 godz. )
Przedstawiamy Państwu projekt do akceptacji bądź akceptacji z uwzględnieniem ewentualnych drobnych uwag i korekt. Na  tym etapie proszę Państwa o uważną   i świadomą akceptację projektu. Gdyż wprowadzenie jakichkolwiek zmian po akceptacji opóźnia prace projektowe                   i generuje dla Państwa dodatkowe koszty.


ETAP 8  KONCEPCJA  MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA (czas  od  1-3 dni. )

Przygotowanie propozycji zastosowania materiałów na podstawie wcześniejszych rozmów.


ETAP 9  SPOTKANIE

PRZEDSTAWIENIE PRZYGOTOWANEJ PROPOZYCJI MATERIAŁOWEJ   I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA    (czas  od  1,5 – 8 godz. )
Przedstawienie koncepcji materiałowej do realizacji projektu. Zapraszamy Państwa na spotkanie do rekomendowanych przez nas dostawców, ewentualnie jeżeli będzie możliwość wypożyczenia próbek to proponujemy spotkanie na miejscu realizacji w celu upewnienia się czy będą odpowiednie dla danej przestrzeni  na miejscu docelowym zastosowania danego materiału (niuanse kolorystyki- odcieni).


ETAP 10  WIZUALIZACJA  (czas  od  1 – 10 dni )

Po akceptacji materiałowej finalny projekt funkcjonalny 3d zostaje uszczegółowiony o wybrane materiały aby ułatwić Państwu wyobrażenie wnętrza z wybranymi materiałami.


ETAP 11  SPOTKANIE

PRZEDSTAWIENIE PRZYGOTOWANEJ WIZUALIZACJI  (czas  od  1 – 3 godz.)
Przedstawiamy projekt do akceptacji Państwa bądź akceptacji z uwzględnieniem ewentualnych drobnych uwag i korekt.


ETAP 12  PROJEKT  WYKONAWCZY  (czas  od  10 -22  dni roboczych w jednym etapie* )

Uwaga!!! W przypadku projektu wnętrz realizowanego na etapie wykonywania projektu architektonicznego budynku dokumentacja wykonawcza wnętrz przygotowywana jest  etapami*  gdyż konieczne będzie przeprowadzenie inwentaryzacji  w stanie surowym i kolejnej inwentaryzacji  po wykonaniu tynków i posadzek i uwzględnienie ich w dokumentacji wykonawczej. Projekt wykonawczy stanowi  ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowany  na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora projektu funkcjonalno-gabarytowego i do ostatecznie wybranych materiałów i elementów wyposażenia. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów wykończenia obiektu, zamówień materiałów i elementów wyposażenia i wykończenia wnętrz. Projekt techniczny ustala  jednoznacznie rodzaj zastosowanego materiału, miejsce zastosowania materiałów, zastosowanych materiałów oraz rodzaj, jakość, sposób  i ilość zastosowanych elementów wyposażenia.    Projekt wykonawczy jest podstawą   do zrealizowania wspólnie wykreowanej wizji projektowanych przestrzeni. Stosowanie materiałów i elementów zastępczych oraz  ułatwień przy realizacji  może rzutować  niekorzystnie na końcowy efekt  realizacji.  Projekt wykonawczy pomaga Inwestorowi również  uściślić koszty wykonania wykończenia wnętrz.

Uwaga!!!!      Projekty wykonawcze  przygotowywane są do ostatecznie zaakceptowanego projektu funkcjonalno-gabarytowego i ostatecznie wybranych materiałów i elementów wyposażenia. Wszelkie zmiany po przygotowaniu dokumentacji projektu wykonawczego generują dla Państwa koszty  związane z dodatkową usługą projektową. Projekty aranżacji wnętrz projekt wykonawczy nie jest projektem  branżowym (technologicznym)  instalacji  hydraulicznych, ogrzewania i elektryki itp.  W czasie wykonywania projektu wykonawczego niewykluczone są nasze spotkania z Państwem na dodatkowe uzgodnienia zwłaszcza przy przygotowywaniu projektu dla budynku który jest   w trakcie budowy.  Projekt Wykonawczy przekazywany jest w formie  dokumentacji rysunkowej, która obejmuje rzuty, widoki 2d, przekroje  w zależności od potrzeb przedstawienia elementów wykończenia.  Opis techniczny do projektu wykonawczego architektury wnętrz wykonywany jest tylko  w przypadku instytucji publicznych gdyż wszystkie szczegóły w aranżacji zawarte sw dokumentacji rysunkowej,  zestawieniach materiału, zestawieniach elementów wyposażenia i nie ma potrzeby ich dublowania.

Projekt układu ścian działowych  w zabudowie mokrej i zabudowie G-k  przedstawiany jest w formie rzutu, ukazuje układ ścian i otworów stolarki drzwiowej wraz z wysokościami otworów montażowych.

Projekt hydrauliki  określa miejsce doprowadzenia wody do urządzeń które docelowo będą zamontowane jak  umywalka, miska WC, bidet, brodzik, wanna, grzejnik. W projekcie określony jest rodzaj zaprojektowanej armatury i ceramiki wraz z jego wymiarami. Projekt elektryki określa umiejscowienie gniazd elektrycznych i punktów oświetleniowych, rodzaj docelowej oprawy oraz sposób załączania  określając ich funkcję, umiejscowienie  i grupowanie obwodów. Projekt określa wysokość montażu osprzętu elektrycznego wraz z podaniem jego wzoru i kolorystyki.

Projekt zabudowy poziomej określa miejsce zastosowania sufitów  podwieszanych  wraz z jego parametrami wymiarowymi jak wymiary poziome i wysokości podawane „na gotowo”

Projekt zabudowy pionowej zakłada projekt zabudowy kominka, wnęk dekoracyjnych, zabudowy g-k itp.
Projekt wykończenia ścian i sufitów  zawiera rozrys płytek;  określa rodzaj, kolorystykę   i miejsce wykończenia ścian takimi materiałami jak farba, dekoracje ścienne, kamienie dekoracyjne,  tapety, fototapety zielone ściany, lustra itp.
Projekt wykończenia  posadzki i listew przypodłogowych określa miejsce zastosowania wybranych materiałów wykończenia podłóg, wzór ułożenia, sposób łączenia, rodzaj fug, rodzaj listew przypodłogowych zastosowanych w aranżacji.
Projekt schodów i balustrad jest przygotowywany gdy projekt aranżacji zakłada ich zastosowanie. Stanowi koncepcję wizualną i wymiarową   wraz z wyborem materiału wykonania. Projekt  nie zawiera dokumentacji  konstrukcyjnej.
Projekt sztukaterii jest przygotowywany gdy projekt aranżacji zakłada taką formę dekoracji wnętrza. Projekt sztukaterii pokazuje sposób ułożenia listew dekoracyjnych w raz z informacją o ich rodzaju, profilu, parametrach, sposobie montażu i zastosowanej ilości.
Projekt płycin jest przygotowywany gdy projekt aranżacji zakłada taką formę dekoracji wnętrza. Projekt płycin pokazuje miejsce  zastosowania płycin  wraz z rozrysem    i parametrami materiałowymi w przypadku płycin projektowanych indywidualnie lub o ich rodzaju, wzorze i  parametrach materiałowych w przypadku zastosowania płycin gotowych.
Zestawienie materiału wykończenia dotyczy  materiałów i elementów  wykończeniowych płytki gresowe, płytki klinkierowe, materiały podłóg, tapety, dekoracje ścienne, farby,  oprawy oświetleniowe.  W zestawieniu wymieniona jest nazwa własna  i producent oraz ewentualnie miejsce zastosowania (nazwa pomieszczenia).
Zestawienie elementów wyposażenia tj. ceramika, armatura, drzwi, klamki, lustra wiszące itp. W zestawieniu wymieniona jest nazwa, producent, podstawowy wymiar, ilość oraz ewentualnie miejsce zastosowania (nazwa pomieszczenia).
Dokumentacja w formie papierowej w ilości – 1 egzemplarz
Dokumentacja w wersji elektronicznej pdf  po wykonaniu udostępniana jest Państwu do pobrania  z dysku poczty elektronicznej  lub wysyłana bezpośrednio na Państwa skrzynkę elektroniczną


ETAP 13  PROJEKT  MEBLI PODSTAWOWY (opcja)    (czas  od  4 -10 dni  )

Projekt mebli podstawowy określa wybór mebli gotowych i/lub  koncepcje zabudowy meblowej indywidualnej z wymiarami  podstawowymi określający ich gabarytowość (szerokość x głębokość x wysokość),  rodzaj zastosowanego  materiału i kolorystykę.


ETAP 14  PROJEKT  MEBLI TECHNICZNY (opcja)

(czas  od  7 -20 dni roboczych w zależności od ilości projektowanych elementów)
Projekt mebli zawiera rozrys techniczny ze szczegółami oraz    niuansami wymiarowymi i wizualnymi na które należy zwrócić uwagę żeby zabudowa meblowa była  dopracowana pod względem szczegółów co wpływa na efekt końcowy. Poniżej przykład rozrysu technicznego zabudowy meblowej.


ETAP 15   PROJEKT  ARANŻACJI OKIEN

(czas  od  4 -5 dni roboczych w zależności od ilości projektowanych elementów)
Projekt aranżacji okien jest przygotowywany gdy projekt aranżacji zakłada taką formę aranżacji wnętrz. Projekt określa rodzaj zastosowanego mechanizmu i materiału wraz z jego kolorystyką, koncepcję wymiarową oraz uwagi na co powinien zwrócić uwagę wykonawca przy pomiarach własnych już na etapie ich wykonania.


ETAP 16   ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MATERIAŁU WYKOŃCZENIA

(czas  od  2-5 dni roboczych w zależności od ilości projektowanych elementów)
Zestawienie ilościowe materiału wykończenia dotyczy  materiałów i elementów  wykończeniowych do zamówienia: płytki gresowe, płytki klinkierowe, materiały podłóg, tapety, dekoracje ścienne, farby.  W zestawieniu wymieniona jest nazwa własna i producenta i potrzebna ilość.


ETAP 17  FAZA – WIZUALIZACJA O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

(czas  od  4 dni… w  zależności od ilości pomieszczeń)
W  celu  przybliżenia  Państwu wyobrażenie wnętrz  dla wybranych pomieszczeń przygotowujemy wizualizację o podwyższonym standardzie. W każdej chwili za dodatkową opłatą  mogą Państwo zlecić wykonanie wizualizacji o podwyższonym standardzie dla pozostałych pomieszczeń.


ETAP 18   WIZUALIZACJA FOTOREALISTYCZNA (czas  od  7 dni …)

Mogą Państwo zamówić zdjęcia  pomieszczeń w  jakości fotorealistycznej.   Przygotowanie zdjęć w jakości fotorealistycznej nie jest wliczane w koszt projektu  w ramach umowy. Koszt usługi wyceniany jest indywidualnie i zależy od ilości ujęć w danym pomieszczeniu, od ilości detali             w danym ujęciu i stopnia ich skomplikowania.


USŁUGI DODATKOWE:

KOORDYNACJA ZAMÓWIEŃ – w ramach tej usługi przejmujemy od Państwa wszystkie zadania dotyczące kontaktu  Państwa  z wykonawcami i dostawcami (zamówienia produktu i terminy ich realizacji).

NADZÓR AUTORSKI – w ramach projektu przez określony czas Państwa wykonawcy mogą konsultować się z nami telefonicznie w przypadku pojawienia się wątpliwości na etapie wykonywania prac.

Większe wsparcie na etapie realizacji prac wykończeniowych mogą Państwo uzyskać w formie wyjazdów  na miejsce realizacji w celu weryfikacji zgodności wykonywanych prac z projektem  i  jakości przyjętych założeń  materiałowych i jakości wykonywania.  A  w przypadku pojawienia się ewentualnych problemów technicznych na etapie realizacji projektu  pomoc przy ich rozwiązaniu.


Po skończonych pracach wykończeniowych zapraszam do zamówienia usługi dekoratorskiej mającej na celu  ozdobienie wnętrz eleganckimi, modnymi i ładnymi rzeczami  oraz dodatkami dekoracyjnymi. Elementy te mają za zadnie dopełnić wnętrze podkreślając  jakoś, styl i efekt wykonanego wnętrza. Usługa ta jest wyceniana po ustaleniu z Inwestorem zakresu prac dekoratorskich.